Jak to všechno začalo!

„BESSEY. Prostě lepší“ – toto konstatování je také zásadou BESSEY při každém rozšíření sortimentu. S takovým cílem je také obsáhle analyzováno celé dosavadní výrobní potrtfolio. V tomto směru se segment rychloupínačů stále více objevoval v zorném poli, protože z dlouhodobého hledisky předchozích desetiletí inovace neproběhla. Při vývoji BESSEY sledoval cíl: „Inovovat – ne napodobovat“. Hlavní nevýhody tradičních rychloupínačů spočívaji v časově náročném přestavování upínacího rozpětí a také v nemožnosti měnit upínací sílu. Tyto nevýhody by měly být vyloučeny. Jak? Tak, rychlé nastavení upínacího rozpětí na obrobky různých rozměrů proběhne stejně rychle jako u šroubových svěrek BESSEY.

2008

Srpen 2008

Vývoj prvních nápadů a návrhů pro budoucí výrobek, inspirovaný jinými nástroji BESSEY s již realisovanou mechanikou, která variabilní rozpětí a nastavení upínací síly umožňuje.

2009

Prosinec 2009

Dokončení prvního prototypu rychloupínače, podle prvních ideí a nápadů

2010

Leden 2010

Oficiální zahájení projektu rychloupínače BESSEY první generace na základě prvního funkčního modelu.

Březen 2010

Představení předsériových modelů rychloupínačú BESSEY první generace.

Prosinec 2010

Po vylepšení a optimalizaci uvolněna předsérie. Výrobní nástroje jsou vytvořeny.

2011

Březen 2011

Prezentace světové novinky BESSEY: Variabilní rychloupínač s automtackým nastavením při neměnné upínací síle.

Srpen 2011

První dodávka rychloupínače BESSEY 1. generace: Vodorovný rychloupínač s posuvnou tyčí a horizontální základovou deskou.

2012

Začátek úspěšného příběhu

Březen 2012

Prezentace novinek BESSEY na mezinárodním veletrhu v Kolíně nad Rýnem: Variabilní rychloupínač s automtackým a plynulým nastavením na obrobky různých rozměrů při neměnné upínací síle.

Duben 2012

Rozhodnutí rozšířit nabídku rachloupínačů 1. generace na další velikosti a varinty základových desek.

Říjen – Prosinec 2012

Výroba vzorků k rozšíření sortimentu rychloupínačů menších velikostí 1. generace.

Říjem 2012

Pokus realizovat rozšíření výhod sortimentu 1. generace také na výrobní řadu svislých upínačů. Mechanika svislých rychloupínačů 1. generace nebyla nebyla na nové svislé rychloupínače přenositelná. Start předběžného projektu na rozšíření sortimentu rychloupínačů 2. generace.

Prosinec 2012

První interní představení funkčního vzorku s novým, mechanismem vlastního vývoje podle vodorovného upínače 2. generace. Tím, mělo být ukázáno, že již osvědčené může být prodejné také s novou mechanikou,

2013

Březen 2013

Představení sortimerntu vodorovných rychloupínačů 1. generace s posuvnou tyčí a horizontální základovou deskou, rozšířeného o další výrobní velikosti a varianty upínacích desek.

Duben 2013

Přestavba firmou BESSEY vyvinuté vlastní mechaniky do svislých rychlupínačů: Představení prvního prototypu druhé generace.

Duben 2013

Podání patentové přihlášky na rychloupíneče BESSEY 2. generace s vlastní mechanikou.

2014

Březen 2014

Představení svislého rychloupínče BESSEY s celosvětově unikátní mechanikou 2. generace.
Prezentace příslušenství k nasazení rychloupínačů BESSEY na svařovací stoly s otvory o průměru 28 mm.

17. Duben 2014

Udělení patentu na vlastní mechaniku do rychloupínačů BESSEY 2. generace.

Říjen 2014

Dokončení ověřovacích modelů horizontálních rychloupínačů STC-HH50, STC-HH70 a upínač s posuvnou tyčí STC IHH25 s patentovanou mechanikou BESSEY 2. generace.

2015

Březen 2015

Prezentace příslušenství k nasazení rychloupínačů BESSEY na svařovací stoly s otvory o průměru 16 mm.

Duben 2015

Odvolání významného konkurenta BESSEY proti patentu udělenému firmě BESSEY na rychloupínače.

Červen 2015

Zahájení prodeje patentovaných rychloupínačů BESSEY druhé generace: Vodorovné upínače STC-HH50 a STC-HH70, upínač s posuvnou tyčí STC-IHH25 jakož i svislé upínače STC-VH20 a STC-VH50.

2016

Březen 2016

Představení rychloupínačů BESSEY 2. generace na mezinárodním veletrhu v Kolíně nad Rýnem.

Květen 2016

Německý patentový úřad potvrdil firmě BESSEY platnos jejich patentu na rychloupínače BESSEY. Odvolání konkurenta bylo zamítnuto.

2017

BESSEY SLAVÍ 5. VÝROČÍ
RYCHLOUPÍNAČŮ SERIE STC

Duben 2017

Prezentace příslušenství k nasazení rychloupínačů BESSEY na multifunkční stoly.