Toepassingsgebied

Horizontale spanner

STC-HH / STC-HV / STC-HA

Een perfecte bevestiging van werkstukken waarvoor tijdens bewerking geen handgreep in de weg mag zitten. Want het werkstuk wordt vanaf de bovenkant snel vastgezet, door de handgreep van boven naar beneden te drukken. Opgespannen blijft de handgreep dus parallel aan het contactvlak. Zo kan het werkstuk veilig worden bewerkt.
Variabele horizontale snelspanners zijn in drie basisplaat-uitvoeringen en in spanbreedten van 35, 40 en 60 mm verkrijgbaar.

Horizontale spanner


Spanner met schuifstang

STC - IHH / STC - IHA

Deze snelspanners zijn bijvoorbeeld bij frees- en boorbewerkingen bijzonder praktisch. De beweging van de hendel wordt omgezet in een axiale beweging van de schuifstang. Hierdoor wordt het werkstuk niet van bovenaf maar van de zijkant vastgezet.
Variabele spanners met schuifstang zijn er in twee basisplaat-uitvoeringen en in spanbreedten van 25 en 35 mm.

Spanner met schuifstang


Loodrechte spanner

STC-VH

Bij loodrechte spanners gaat het vastzetten van het werkstuk net als bij horizontale snelspanners vanaf de bovenkant. Hierbij wordt echter voor het opspannen de hendel van onder naar boven geduwd en blijft de opspanpositie verticaal t.o.v. de tafel. Dit is met name van voordeel bij het bewerken van moeilijk toegankelijke plekken, of bij werkzaamheden aan de overliggende zijde van de opspanmiddelen.
Variabele loodrechte spanners zijn er met een horizontale basisplaat en in spanbreedten van 35 en 40 mm.

Loodrechte spannerMeer informatie staat ook in onze STC-brochure.