Jak to wszystko się zaczęło!

„BESSEY. Po prostu lepszy” – to motto przyświecało firmie BESSEY także wówczas, gdy poszukiwała możliwości poszerzenia oferowanego przez siebie asortymentu. Szczegółowo przeanalizowano możliwe narzędzia do mocowania, które były zbliżone do już posiadanego portfolio produktów. Zwrócono wówczas uwagę na dociski – produkty, w przypadku których od dziesięcioleci nie wprowadzono żadnych istotnych innowacji. Podczas prac rozwojowych firma BESSEY kierowała się zasadą: „Innovate – don’t imitate“. Postanowiono wyeliminować największe wady tradycyjnych docisków – czasochłonną regulację zakresu mocowania oraz brak możliwości dopasowania siły docisku. W jaki sposób? Adaptując zasadę działania ścisków śrubowych – możliwość szybkiego dopasowania do przedmiotów o różnych wymiarach – do docisków BESSEY.

2008

Sierpień 2008

Pierwsze pomysły i projekty późniejszego produktu. Inspiracją był mechanizm występujący już w innych narzędziach, który umożliwiał regulację zakresu mocowania oraz siły docisku.

2009

Grudzień 2009

Powstaje pierwszy prototyp docisku na podstawie dotychczasowych pomysłów i projektów.

2010

Styczeń 2010

Oficjalne rozpoczęcie projektu w oparciu o pierwszy prototyp funkcjonalny na potrzeby rozwoju docisku BESSEY pierwszej generacji.

Marzec 2010

Prezentacja modeli przedseryjnych asortymentu docisków BESSEY pierwszej generacji.

Grudzień 2010

Zatwierdzenie przedserii po zakończeniu poprawek i optymalizacji. Narzędzia produkcyjne zostały przygotowane.

2011

Marzec 2011

Prezentacja światowej nowości BESSEY: regulowane dociski z automatycznym dopasowaniem zakresu mocowania przy stałej sile docisku.

Sierpień 2011

Pierwsza dostawa docisków BESSEY pierwszej generacji: dociski pionowe i poziome z podstawą poziomą.

2012

Początek historii
sukcesu

Marzec 2012

Prezentacja nowości BESSEY na Międzynarodowych Targach Wyrobów Metalowych w Kolonii: docisk z automatycznym, bezstopniowym dopasowaniem do przedmiotów o różnych wymiarach przy stałej sile docisku.

Kwiecień 2012

Decyzja o poszerzeniu asortymentu docisków pierwszej generacji o dodatkowe rozmiary i warianty podstawy.

Październik – Grudzień 2012

Opracowanie i zatwierdzenie wzorów dla narzędzi uzupełniających dotychczasowy asortyment (narzędzia pierwszej generacji o małych rozmiarach).

Październik 2012

Próba zaadaptowania zalet pierwszej generacji do serii docisków prostopadłych w ramach poszerzenia asortymentu. Zastosowanie mechanizmu pierwszej generacji w dociskach prostopadłych okazuje się jednak niemożliwe. Rozpoczęcie wstępnego projektu w celu poszerzenia asortymentu docisków drugiej generacji.

Grudzień 2012

Pierwsza wewnętrzna prezentacja prototypu funkcjonalnego z nowo opracowanym mechanizmem w oparciu o docisk pionowy drugiej generacji. Miało to pokazać, że sprawdzone rozwiązania można także połączyć z nowym mechanizmem.

2013

Marzec 2013

Prezentacja poszerzonego asortymentu docisków pierwszej generacji: dodatkowe rozmiary i warianty podstawy docisków pionowych i poziomych.

Kwiecień 2013

Zaadaptowanie opracowanego przez firmę BESSEY mechanizmu do docisków prostopadłych: prezentacja pierwszego prototypu drugiej generacji.

Kwiecień 2013

Złożenie wniosku o udzielenie patentu dla docisków BESSEY drugiej generacji z opracowanym przez firmę mechanizmem.

2014

Marzec 2014

Prezentacja docisków prostopadłych BESSEY z wyjątkowym w skali światowej mechanizmem drugiej generacji.
Prezentacja akcesoriów umożliwiających stosowanie docisków BESSEY na stołach spawalniczych o średnicy otworów 28 mm.

17 kwiecień 2014

Uzyskanie patentu na opracowany przez firmę mechanizm docisków BESSEY drugiej generacji.

Październik 2014

Produkcja pierwszych modeli przedseryjnych docisków pionowych STC-HH50, STC-HH70 oraz docisków poziomych STC-IHH25 z opatentowanym mechanizmem drugiej generacji.

2015

Marzec 2015

Prezentacja akcesoriów umożliwiających stosowanie docisków BESSEY na stołach spawalniczych o średnicy otworów 16 mm.

Kwiecień 2015

Protest złożony przez znaczącego konkurenta przeciw udzieleniu patentu dla docisku BESSEY.

Czerwiec 2015

Rozpoczęcie sprzedaży serii opatentowanych docisków drugiej generacji: docisków pionowych STC-HH50 i STC-HH70, docisków poziomych STC-IHH25 oraz docisków prostopadłych STC-VH20 i STC-VH50.

2016

Marzec 2016

Prezentacja asortymentu docisków drugiej generacji na Międzynarodowych Targach Wyrobów Metalowych w Kolonii.

Maj 2016

Potwierdzenie patentu na docisk BESSEY przez Niemiecki Urząd Patentowy. Protest firmy konkurencyjnej został tym samym oddalony.

2017

BESSEY ŚWIĘTUJE JUBILEUSZ 5-LECIA
SERII DOCISKÓW STC

Kwiecień 2017

Prezentacja akcesoriów umożliwiających stosowanie docisków BESSEY na stołach wielofunkcyjnych.