Hur allt började!

”BESSEY. Helt enkelt bättre.” – detta anspråk ville BESSEY även leva upp till när man sökte efter möjligheter att utvidga sortimentet. Därför gjordes omfattande analyser av tänkbara spännverktyg som var besläktade med det dittillsvarande produktsortimentet. Snabbspännarnas segment kom så småningom allt mer i fokus – produkter som inte hade genomgått någon verklig innovation på årtionden. Vid utvecklingen hade BESSEY en särskild målsättning: ”Innovate – don’t imitate“. De traditionella snabbspännarnas största nackdelar – tidskrävande inställning av spännvidden och ingen möjlighet att variera spännkraften – skulle elimineras. Hur? Genom överföring av skruvtvingens princip – snabb anpassning efter olika vertygsdimensioner – till BESSEY snabbspännarna.

2008

Augusti 2008

De första idéerna och utkast till den senare produkten utvecklas. Med inspiration från en mekanik som redan förverkligats i andra verktyg och som tillåter variabel spännvidd och justerbar spännkraft.

2009

December 2009

En första prototyp färdigställs, baserad på första idéer och utkast.

2010

Januari 2010

Officiell produktstart med en första funktionsprincip för utveckling av en 1:a generationens BESSEY snabbspännare.

Mars 2010

Presentation av försöksseriemodellerna för sortimentet av 1:a generationens BESSEY snabbspännare.

December 2010

Klartecken för försöksserien ges efter vissa förbättringar och optimeringar. Produktionsverktygen är klara.

2011

Mars 2011

Presentation av BESSEYs världsinnovation: Variabla snabbspännare med automatisk anpassning av spännvidden vid oförändrad spännkraft.

Augusti 2011

Leveransstart av 1:a generationens BESSEY snabbspännare: horisontal- och skjutstångspännare med horisontell basplatta.

2012

Början på en
stor framgång

Mars 2012

BESSEYs innovation presenteras på International Hardware Fair i Köln: Snabbspännare med automatisk och steglös anpassning efter olika ämnesdimensioner med oförändrad spännkraft.

April 2012

Beslut fattas att utöka sortimentet av 1:a generationens snabbspännare med ytterligare storlekar och varierande basplatta.

Oktober – December 2012

Provningar utförs och frigivningsprover för det utökade sortimentet (små storlekar av 1:a generationen) tillverkas.

Oktober 2012

Försök görs inom ramen för sortimentsutökningen att realisera den 1:a generationens kända fördelar även på en serie vertikalspännare. Mekaniken hos den 1:a generationens snabbspännare kan dock inte adapteras för vertikalspännare. Förprojektet för ett 2:a generationens sortiment med BESSEY snabbspännare startas.

December 2012

Första interna presentationen av ett funktionsprov med ny, egenutvecklad mekanik med hjälp av en 2.a generationens horisontalspännare. Syfte är att visa att även beprövade produkter kan realiseras med den nya mekaniken.

2013

Mars 2013

Det utökade sortimentet av 1:a generationens snabbspännare presenteras: horisontal- och skjutstångspännare i nya storlekar och med nya varianter på basplattan.

April 2013

Omsättning av BESSEYs egenutvecklade mekanik till vertikalspännare: en prototyp av 2:a generationen presenteras.

April 2013

Patent ansöks för 2:a generationens BESSEY snabbspännare med egenutvecklad mekanik.

2014

Mars 2014

2:a generationens BESSEY vertikalspännare med i hela världen unik mekanik presenteras.
Tillbehör för användning av BESSEY snabbspännare på svetsbord med 28 mm håldiameter presenteras.

17 April 2014

Patent meddelas för BESSEYs egenutvecklade 2:a generationens snabbspännarmekanik.

Oktober 2014

De första försöksseriemodellerna för horisontalspännare STC-HH50, STC-HH70 och skjutstångspännare STC-IHH25 med BESSEYs patenterade 2:a generationens mekanik blir klara.

2015

Mars 2015

Tillbehör för användning av BESSEY snabbspännare på svetsbord med 16 mm håldiameter presenteras.

April 2015

En viktig konkurrent protesterar mot BESSEY-patentet för snabbspännarna.

Juni 2015

Försäljningen av 2:a generationens snabbspännare med BESSEY-patent börjar: Horisontalspännare STC-HH50 och STC-HH70, skjutstångspännare STC-IHH25 samt vertikalspännare STC-VH20 och STC-VH50.

2016

Mars 2016

2:a generationens snabbspännarsortiment presenteras på International Hardware Fair i Köln.

Maj 2016

Deutsches Patentamt bekräftar patentet för BESSEY snabbspännarna. Konkurrentens protest mot patentet är därmed avslagen.

2017

BESSEY FIRAR 5-ÅRSJUBILEUM
FÖR SNABBSPÄNNARSERIEN STC

April 2017

Tillbehör för användning av BESSEY snabbspännare på multifunktionsbord presenteras.