Användningsmöjligheter

Horisontalspännare

STC-HH / STC-HV / STC-HA

En fästmöjlighet för ämnen där inga handtag får vara i vägen vid bearbetningen. Här fixeras verktyget snabbt uppifrån genom att handtaget trycks uppifrån och ner. I fastspänningsläge är handtaget parallellt med stödytan. På så vis kan ämnet bearbetas säkert.
De variabla horisontalspännarna finns med tre olika basplattor och i spännviddsvarianterna 35, 40 och 60 mm.

Horisontalspännaren


Skjutstångspännare

STC - IHH / STC - IHA

Denna snabbspännare är särskilt praktisk vid fräs- och borrarbeten. Spakens rörelse omvandlas till en axial rörelse i skjutstången. Genom detta fixeras ämnet inte uppifrån utan från sidan.
De variabla skjutstångspännarna finns med två olika basplattor och i spännviddsvarianterna 25 och 35 mm.

Skjutstångspännaren


Vertikalspännare

STC-VH

Med vertikalspännaren fixeras ämnet uppifrån i likhet med horisontalspännaren. Här däremot spänns ämnet genom att spaken förs nerifrån och upp och för att stanna i vertikalt läge när ämnet är fastspänt. Detta kan vara en enorm fördel när svårt åtkomliga ställen ska bearbetas eller arbeten ska utföras på sidan mittemot spännanordningen.
De variabla vertikalspännarna finns med en horisontal basplatta och i spännviddsvarianterna 35 och 40 mm.

VertikalspännareFör detaljerad information se även vår STC-broschyr.